BELEIDSPLAN STICHING WISH-AND-RIDE 2021

Versie 2021_1

STRATEGIE
Door inzet van bijzondere auto’s proberen we diverse doelgroepen zoals verstandelijk gehandicapten, kansarme jongeren en mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden een prettige ervaring te geven waarbij naast de inzet van bijzondere auto’s ook een groot aantal vrijwilligers zich met deze visie verbindt.

STATUTAIRE DOELSTELLING
Het organiseren van evenementen met bijzondere auto’s voor bijzondere doelgroepen zoals mensen met een beperking, kansarme bevolkingsgroepen en mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden.

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO
Mocht Stichting Wish-and-Ride opgeheven worden, zal het liquidatiesaldo worden geschonken aan een gelijkende stichting met een ANBI status.

MISSIE
Het bijeenbrengen van bijzondere auto’s (Porsche, Ferrari, Lamborghini, bijzondere old-timers etc.), het bijeenbrengen van vrijwilligers (vaak de eigenaren van de bijzondere auto’s) en de bijzondere doelgroep om hier autoritten mee te organiseren. Ook het organiseren van een autorit voor iemand in de laatste levensfase is onderdeel van onze missie.

BELEID
Het organisatiemodel van de stichting is helder. Het verzamelen van de auto’s, de chauffeurs en de doelgroep, het organiseren van een rit op een mooie plek of een bijzondere locatie.

WERVING GELDEN
De werving van gelden verloopt via de website.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit Stefanie Heijnraets (voorzitter) François de Leeuwe (penningmeester) en Anne Both (secretaris).