NAAM Stichting Wish-and-Ride
RSIN 861500362
BANKREKENING NL71INGB0007930917
   
CONTACTGEGEVENS Stefanie Heijnraets (Voorzitter)
  info@wish-and-ride.nl
   
   
DOEL Het organiseren van evenementen met bijzondere auto’s voor bijzondere doelgroepen
  zoals mensen met een beperking, kansarme bevolkingsgroepen, mensen die zich in
  hun laatste levensfase bevinden.
   
BESTUUR Stefanie Heijnraets (voorzitter)
  Francois de Leeuwe (penningmeester)
  Anne Both (secretaris)
   
BELONINGSBELEID Er worden geen beloningen gegeven aan bestuur en of medewerkers, nog aan deelnemers.