NAAMStichting Wish and Ride
RSIN861500362
CONTACTGEGEVENSStefanie Heijnraets (Voorzitter)
stefanie@wish-and-ride.nl
DOELHet organiseren van evenementen met bijzondere auto’s voor bijzondere doelgroepen
zoals mensen met een beperking, kansarme bevolkingsgroepen, mensen die zich in
hun laatste levensfase bevinden.
BESTUURStefanie Heijnraets (voorzitter)
Francois de Leeuwe (penningmeester)
Anne Both (secretaris)
BELONINGSBELEIDEr worden geen beloningen gegeven aan bestuur en of medewerkers, nog aan deelnemers.
FINANCIELE VERANTWOORDINGSaldo bij opstarten van stichting € 1089